• 130531-005_1.JPG
  • 131012-052.JPG
  • 120923-037_1.JPG
  • 060909-034_1.JPG
  • Dalfsen_Skyline.JPG
  • 130531-067_1.JPG
  • 131012-094.JPG
  • 140110-010_1.JPG
  • 130531-027_1.JPG
  • Foto_07_Gerrit_Hoving_sm_l.JPG
  • 140131-077_1.JPG
Indien u ons wilt steunen dat kunt u dat doen door donateur te worden. 
 
U download hiervoor het "machtigingsformulier" en stuurt het ingevuld en ondertekend op naar: 
 
Dhr. C.Akkerman
De Weide Mars 2
7722 HE Dalfsen
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Vrienden van de Grote Kerk om jaarlijks een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om €………… (minimaal € 15) van uw rekening af te schrijven wegens donatie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Vrienden van de Grote Kerk.
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
 
Vraag uw bank naar de voorwaarden.
 
Eenmalige bijdrage
Een eenmalige bijdrage kunt u overmaken naar op NL03RABO 0151548145 tnv Stichting Vrienden van de Grote Kerk.
 
De bestuursleden van de stichting vind u "hier"
 
Het activiteitenplan van de stichting vind u "hier"
 
Het exploitatieoverzicht 2014 vind u "hier"
 
Het exploitatieoverzicht 2015 vind u "hier"
 
Het exploitatieoverzicht 2016 vind u "hier"
 
Het exploitatieoverzicht 2017 vind u "hier"
 
Het exploitatieoverzicht 2018 vind u "hier"
 
Het exploitatieoverzicht 2019 vind u "hier"
 
Het exploitatieoverzicht 2021 vind u "hier"
 
Het exploitatieoverzicht 2022 vind u "hier"